3 Temmuz 2013 Çarşamba

GÖRDÜKLERİM YAŞADIKLARIM ERZURUM 1917-1918

Gördüklerim Yaşadıklarım Erzurum 1917-1918
Tverdohlebov (ruS ÇARLIK ORDUSU YarbayI)
Genelkurmay Askerİ Tarİh ve Stratejİk Etüt Başkanlığı Yayınları

Ermenilerin Doğu Cephesinde Yaptıklarına Rus Yarbaydan Görgü Tanıklığı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılı sonları ile 1918 yılı ilk aylarında Erzurum’da 2’nci Ermeni-Rus Kale Topçu Alay Komutanlığı yapan Rus Yarbay Tverdohlebov kendi el yazısı ile tuttuğu günlüğü Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivinde bulunmaktadır.

Rus Yarbayın günlüğü incelendiğinde, Ermeni vahşetinin boyutları, akıl almaz katliamları gözler önüne sergilenmektedir. 

Ayrıca;

- “Ermeniler oldukça yeteneksiz, asalak, açgözlü, ancak başka bir milletin sırtından geçinebilen bir millet saymak mümkündür.” 

ifadeleri ile Ermenileri tarif etmekte ve;

-”Ermeni askerler en aşağılık, en adi sınıftan sayılmışlardır. Bunlar, her zaman geri hizmetlerde görev yapmak için gayret göstermişler, cepheden kaçmışlardır.” 

ifadeleri yer almaktadır.


-“Gördüklerim ve duyduklarım Ermenilerle ilgili her türlü tahmin ve tasavvur sınırlarını fazlasıyla aşmıştır.” 

diyen Yarbay Tverdohlebov’un anıları, Ermeni iddialarına verilebilecek en güzel cevap niteliğindedir.