4 Temmuz 2013 Perşembe

ERZURUM İLİ AĞIZLARI 1-2-3

ERZURUM İLİ AĞIZLARI 1-2-3
EFRASİYAP GEMALMAZ
TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI 1978


Erzurum ili ağızları üzerine Efrasiyap Gemalmaz tarafından yapılan bu çalışma, 5066 kilometrekarelik bir alanı içeren yörede, 1965-1971 yılları arasında yapılmış olan soruşturma ve derlemelere dayanmaktadır. İçerisinde yer yer, Eski Türkçenin, Eski Anadolu Türkçesinin, Kıpçak Türkçesinin ve günümüz Türkiye Türkçesi konuşmasının özellikleri bulunan bu bölge ağzı, daha çok Türkçenin Türkmen-Azeri-Terekeme ağız izlerini göstermektedir. 

Üç cilt olarak hazırlanan bu eserde, I. cildin başında yer alan Ön Söz ve Giriş bölümlerinden sonra, eldeki malzemenin Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi yönünden bir incelemesi bulunmaktadır. II. ciltte örnek metinler yer almaktadır III. cilt ise; Bibliyografya, Sözlük, Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi'ne ayrılmıştır