3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUM VİLAYETİ SIHHİ VE İÇTİMAİ COĞRAFYASI

Erzurum Vİlayetİ SIHHİ VE İÇTİMAİ COĞRAFYASI
YAZAN DOKTOR ŞERİF BEY (ŞERİF SOYLU)
BASIMA HAZIRLAYAN Mehmet Okur Murat Küçükuğurlu
Serander Yayınları

Son dönem Osmanlı Tarihi'nin en önemli hekimlerinden ve Şam Tıp Fakültesi dekanlarından Dr. Şerif (Soylu) Bey'in hazırlamış olduğu bu kitap, Erzurum'un I.Dünya Savaşı öncesindeki sıhhi, içtimai ve coğrafi durumunu ayrıntılı bir şekilde anlatan değerli bir çalışmadır.

“Erzurum Vilayeti Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası” nın  Doç. Dr. Murat Küçükuğurlu, dört bölümden oluştuğunu, kitabın giriş bölümünde Şerif Bey’in hayatı ve eserlerine yer verdiğini anlatarak, birinci bölümün “Erzurum Vilayeti Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası” ikinci bölümün “Meclisi Umumi Vilayete Takdim Kılınan Layiha”, üçüncü bölümün “Erzurum Vilayetinde Yapılması Gereken Sağlık İşleri” ve dördüncü bölümün de, “Erzurum Vilayetinde Mevcut Şehir ve Kasabaların Krokileri ve Bunlarla İlgili Malumat” başlığı altında kaynak bilgileri barındırdığını belirtmektedir.       

Kitap sadece Erzurum hakkında değil, o dönemde bu vilayete bağlı olan Erzincan, Karakilise (Ağrı), Bayezit, Refahiye, Pülümür, Yusufeli, Bayburt, Tercan, Kiğı gibi liva ve kazaları içine alan geniş bir coğrafyayı anlatır. Bütün bu yerleşim yerlerini, sadece bir hekim olarak değil, bir sosyal bilimci titizliğiyle bilimsel metotlarla incelemiştir. Bölgenin jeolojisi, sosyal ve iktisadi durumu, yolları, gölleri, bataklıkları ve su kıyıları gibi akla gelebilecek çeşitli konuları detaylı bir şekilde anlatan eserde, ayrıca tüm bu yerleşim birimlerinin krokilerine de yer verilmiştir.