3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ
CEMALEDDİN SERVER REVNAKOĞLU
İLK HARF YAYINLARI

İbrahim Hakkının gerçekten bir abide olan eserinde ağırlıklı olarak ele alınan konu; büyük filozofların "Bilgi nazariyesi" dedikleri saha ile alakalıdır. Filozof İbrahim Hakkı, insanın varlığının asıl gayesini teşkil eden "bilgi/marifet"i önce "Marifet-i nefs/Nefs bilgisi"ne bağlıyor. Fakat bundan evvel bir başka marifete ihtiyacımız vardır: "Marifetullah." Yalnız şu var ki, müessire eserden başlayarak gitmek gerekir. O hâlde "Marifet-i âlem"i bize verecek müspet ilimlere başvurmaya mecburuz.

İbrahim Hakkı, bu ilimleri şöyle sıralamaktadır:

1. İlm-i heyet (Astronomi).
2. İlm-i hikmet (Fizik).
3. İlm-i teşrih (Biyoloji - Anatomi). Bu üç ana müspet ilmin yanına bir manevî ilim daha ilave edilmelidir:
4. İlm-i irfan.

Ancak bu ilimlerin marifetinden sonradır ki, "Marifet-i âlem"den "Marifet-i Mevlâ"ya giden yola girilmiş olacaktır.


İbrahim Hakkının âlim tarafını anlamakla kalmayan, onun sözlerini hâlleri ile mezcetmesini bilen Cemaleddin Server Revnakoğlunun yazmış olduğu bu eser sayesinde, Erzurumlu İbrahim Hakkının şahsiyetinin tüm yönlerini, formasyonunu, feyiz aldığı kaynakları yakından takip ederken, aynı zamanda Marifetname hakkında da derin bir bilgi sahibi oluyoruz.