3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI BİBLİYOGRAFYASI

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI BİBLİYOGRAFYASI
İSMET BİNARK-NEJAT SEFERCİOĞLU
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI

Hayatında hiçbir zaman okumayı ve okutmayı elden bırakmayan İbrahim Hakkı hazretleri, ideal insan tipi olarak, arif insanı göstermiştir. Kendisi de bu ölçü içinde kalmıştır. Ona göre, arif; gönülle ve akılla bilendir. Fakat gönülle bilmek arifin yegâne hususiyetidir. Bu yüzdendir ki o, gönüle, eserlerinde büyük yer vermiştir. Gönül, sevgilinin mekânıdır. Aşk sâyesinde bu sevgi vardır. Bu yollarda hikmet (fen ve sanat) vardır. Mevalid (varlıkların sırrını anlama) bu yolla olmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse İbrahim Hakkı; gönül sâhibi olan, fen ve sanata yer veren büyük bir âlim, hakka rıza gösteren bir velidir. Eserlerinin ismine ve mahlasına bakınca, bütün bunların hepsi görülür. Divanının adı İlahiname' dir. Bu ismi boşuna koymamıştır. Hakikaten hepsi ilâhîdir. Marifetname ise arifin kitabı demektir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin; Hayatı ve eserleri hakkında yazılmış kitap ve makaleler ile, O'ndan bahseden eserler.