5 Temmuz 2013 Cuma

BÜTÜNÜYLE ERZURUM KONGRESİ; I,II VE III NCÜ CİLTLER

BÜTÜNÜYLE ERZURUM KONGRESİ; I,II VE III NCÜ CİLTLER         
Prof.Dr.Fahrettin KIRZIOĞLU
KÜLTÜR OFSET

1. CİLT: (Vilayati Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti'nin Kuruluşu, Hazırlıkları, Erzurum Vilâyet Kongresi, 17-21 Haziran 1919)

2. CİLT: Büyük Ermenistan ve Pontus Krallığı Kurma Akımlarına Karşı Vilayati Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Ortaklaşa Yaptığı Erzurum Umumî Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

3. CİLT:(Erzurum Kongrelerinin Belge ve Zabıt Asıllarının Klişeleri, Erzurum ve Atatürk ile İlgili Fotoğraflar 1919-1924, Kongre Mümessillerinin Fotoğraf ve Hal tercümeleri)


Resmi arşiv ve ailelerdeki belge ve hatıralara göre yayına hazırlayan: Prof.Dr.Fahrettin Kırzıoğlu