2 Temmuz 2013 Salı

KUŞAKTAN KUŞAĞA ERZURUM FOLKLORU

Kuşaktan Kuşağa Erzurum Folkloru
Sabahattİn Bulut
Erzurum Halk Oyunları, Halk Türküleri Derneğİ Yayınları 

Kitap  ile  Erzurum’da;  Folklor Çalışmalarına Genel Bir Bakış, Erzurum Barlarının Tarihsel ve Kültürel İncelemesi, Erzurum'da Bar Çeşitleri, Erzurum Yerli Kıyafetleri, Bir Derneğin Kuruluşu, İhsan Yavuzer'in Anıları, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Okullarda Folklor Çalışmaları, Şapka Devriminden Önce Bar Tutan Dadaşlar, Erzurum Halkevi'nin Kültür ve Sanat Çalışmaları, Derneğin Faaliyetleri, Gelenekler, Görenekler, Maniler, Bilmeceler, Deyimler, Erzurum Geleneklerinde Atlı Cirit, Çocuk Oyunları, Erzurum Halk Türküleri Derlemeleri ve Derlemeciler, Unutulan Uzun Havalar, Mayalar, Hoyratlar, Kına Türküleri, Oyun Türküleri, Mizahi Türküler, Taş Plaklarda Erzurum Türküleri, Notalı Erzurum Türküleri, Fotoğraflarla Anılar olmak üzere tüm Erzurum kültürüne genel bir bakış.