3 Temmuz 2013 Çarşamba

ERZURUM'DA İZ BIRAKANLAR

ERZURUM'DA İZ BIRAKANLAR  
Sebahattin BULUT
KÜLTÜR YAYINLARI

Sebahattin Bulut; yazdığı “Erzurum’da İz Bırakanlar” kitabında  doğunun en büyük kültür merkezi olan Erzurum’un ünlü kişilerini; ilim, kültür, sanat ve siyaset alanında iz bırakanlarını tanıtmaya ve böylelikle onları gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştı. Bunu yaparken karşısına çıkan zorlukları, “Erzurum’da İz Bırakanlar” adlı kitabının sunuşunda bakın nasıl dile getiriyor:


“Parlak kubbelerinde maviden-turuncuya kadar türlü, türlü renklere bürünen güneş, dumanlı dağların ardından kayboluncaya kadar, bu şehre her gün binlerce kervan girer çıkarmış. Semerkant’tan, Taşkent’den,  Buhara’dan onlarca insan gelir, medrese tahsillerini burada sürdürür, çoğu burada müritliğe girermiş. Böyle bir şehrin hayatında iz bırakanları derlemek toplamak elbette ki kolay bir iş değildir. Kaldı ki salnamelerde ve il yıllıklarında bile kaynakça olarak pek bir şey yoktur. İşte bu yokluklar içinde yola çıkarak bir şeyler bularak bu derlemeyi yapmaya çalıştık. Umarız ki gelecek kuşaklar da günü geldiğinde onları ele alacak, bir ikinci “İz Bırakanlar”ı da onlar yayınlayacaklardır.”