1 Temmuz 2013 Pazartesi

1946-1960 YILLARI ARASINDA ERZURUM'DA SİYASİ HAYAT

1946-1960 YILLARI ARASINDA ERZURUM'DA SİYASİ HAYAT
Recep Murat GEÇİKLİ
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

1946 – 1960 Yılları Arasında Erzurum’da Siyasi Hayat” isimli kitabı kaleme alan Recep Murat Geçikli’nin,  güzel bir çalışması.

1946 seçimlerine gidilirken Erzurum’un çıkaracağı milletvekili sayısı ondu, tek dereceli yapılan bu seçimde Erzurum’da CHP, milletvekillerinin tümünü almış, Ankara’ya; Cevat Dursunoğlu, Raif Dinç, Kemalettin Kamu, Nafiz Dumlu, Mesut Çankaya, Salim Altuğ, Münir Hüsrev Göle, Eyüp Sabri Akgöl, Vehbi Kocagüney, Şükrü Koçak Erzurum milletvekilleri olarak gönderilmişlerdi.

CHP’nin rüzgârının estiği bu seçimde, DP adaylarından Mareşal Fevzi Çakmak, Hüseyin Avni Ulaş, Nafiz Kotan (Kurtuluş Savaşı’nda orduya dört uçak alıp iki uçak parası bağışlayan), Bağımsız adaylardan Z. Fahri Fındıkoğlu gibi önemli isimler ise Erzurumlulardan mebus olacak oyu alamamışlardı.

1950 seçimlerine gelindiğinde, yine Erzurum on milletvekili sayısına sahipti. Bu seçim için CHP, aday adayı olarak başvuracakların sayısını 300 kişi ile sınırlandırmış, partiye otuz altı başvuru yapılmıştı. Aday adayları içerisinde çok iyi eğitim görmüş, liyakatleri ve yetenekleri ile bilinen isimlerin olması dikkat çeken bir durumdu.

Şöyle ki; Cevat Dursunoğlu (Maarif Md. Eski Milletvekili), Münir Hüsrev Göle (Siyasal Mezunu), M. Fuat Bayar (Eczacı), Süreyya Şarman (Hukukçu), Abdulkadir Erener, (Hukukçu), Şevki Erker (Y. Mühendis), Hatice Doğruer (İstanbul Fen Fak. Mezunu ve Hukukçu), Salim Altuğ (Harp Okulu Mezunu), H. Ziya Güllülü (Diş Hekimi), Salim Cimilli (Tıp Fak), Münir Alpagut (İstanbul Hukuk), Fazıl Kaftanoğlu (Ankara Hukuk), Mesut Çankaya (İstanbul Hukuk), Nurettin Zoroğlu (Y. Mühendis), Kazım Yurdalan (Emekli Subay), Naim Eşrefoğlu (Savcı), Sırrı Özbaykal (Hukukçu).


Erzurum CHP İl Teşkilatı tarafından yapılan yoklamada ismi Ankara’ya gönderilen Cevat Dursunoğlu’nun, İnönü tarafından liste dışı bırakılması ise dünden bugüne siyasette fazlaca bir şeylerin değişmediğini gösteren önemli bir ayrıntıdır.