2 Temmuz 2013 Salı

SOĞUK CENNETİN ÇOCUKLARI

SOĞUK CENNETİN ÇOCUKLARI
EŞREF ÖZOLTULULAR
DERGÂH YAYINLARI

Garin adı verdikleri Erzurum bölgesi Ermeniler için çok önemliydi, Erzurum hedef illerindendi. Seferberlik ilanından sonra Erzurum savaş bölgesi olmuştu. Ermenilerin önemli bir kısmı silahları ile Rus Ordusuna katılmıştı. Rus Hükümeti, kendine sığınan Ermenileri silahlandırarak, donatarak özel çeteler oluşturup, Müslüman halkın üzerine göndermiş, kendi ordularına yardımcı olarak kullanmışlardı. Türk Ordusunun Erzurum’u kurtardığı 12 Mart 1918 yılına kadar Ermeni mezalimi Erzurum’da sürmüştü.


Eşref Özoltulular yakın çevresindeki birinci ve ikinci kuşak görgü tanıklarından derlemeler yaparak ve  Kantarcızade Mustafa Bey ile Yarbay Twerdo Kheflonun anılarından faydalanarak, ayrıca elliye yakın kitaptan istifade ederek, o dönemi ve şehrin ileri gelenlerinin romanını bize ulaştırdı..