1 Temmuz 2013 Pazartesi

TÜRK MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI TOPLUM KALKINMASINDA ÖRNEK LİDER, ŞAİR, EDİP-YAZAR, HÜSEYİN KÖYCÜ

TÜRK MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI TOPLUM KALKINMASINDA ÖRNEK LİDER, ŞAİR, EDİP-YAZAR, HÜSEYİN KÖYCÜ   
ERVAK

Hüseyin Köycü’nün yaktığı meşalenin aydınlığında köylerine, ilçelerine, illerine, ülkelerine yararlı birer insan olarak yetiştiler. 1940’lı yıllarda kurulan köy enstitülerine en çok ilgi gösteren Şenkayalılar olmuş, Cılavuz, Pulur, Ernis ve diğer Köy Enstitüleri’nde becerikli, uzman, aydın, bilgili ve özgür öğretmenler olarak yetişmişlerdir. Köycü’nün suya atmış olduğu taşla oluşan halkaları Köy Enstitüleri ile genişleyerek yayılmış ve Şenkaya, Erzurum’un en çok okumuş aydın ve çağdaş insana sahip ilçesi olmuştur.


Büyük Önder Atatürk’ün en kötü günlerde bir avuç Kuvayi Milliyeciyle birlikte yoktan var ettiği Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’nin her yanındaki Kuvayi Milliyeciler ve onların torunları tarafından korunacak ve yaşatılacaktır.