2 Temmuz 2013 Salı

MİLLİ MÜCADELEDE ERZURUM'DA GERGİN GÜNLER

Mİllİ Mücadelede Erzurum'da Gergİn Günler
Sabahattİn Selek
CUMHURİYET YAYINLARI

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da halkın teşkilatlanması için çalışırken, Dahiliye Nezareti durumdan haberdar olup onu, ısrarla İstanbul’a geri çağırıyor, faaliyetlerini engellemeye çalışıyordu. Nitekim bir süre sonra Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey, 23 Haziran’da bir genelge yayınlayarak Mustafa Kemal Paşa’nın görevinden azledildiğini bildirmiş ve Kazım Karabekir’e Mustafa Kemal’i tutuklamasını emretmiştir.

Askerlikten sivilliğe geçiş ile Dadaşlardan alınan ilham ile  Milli Mücadelenin ilk günleri.