2 Temmuz 2013 Salı

MİLLİ MÜCADELEDE ERZURUM (1918-1923)

MİLLİ MÜCADELEDE ERZURUM (1918-1923)      
Yrd.Doç.Dr.HALUK SEVİ
ATATÜRK  ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstanbul Hükümeti, yapılan çağrılara uymayan Mustafa Kemal Paşa’nın, resmi görevine 8 Temmuz 1919’da son verildiğini bildirmiştir. Aynı günün akşamı, Mustafa Kemal Paşa da askerlikten istifa ettiğini padişaha bildirdi. Böylece, onun hayatında yepyeni bir dönem başlamıştı. Hayatının büyük çoğunluğunu asker olarak geçiren Mustafa Kemal Paşa’nın, aniden böyle karışık bir ortamda sıradan bir vatandaş haline gelmesi tabiî ki ilk aşamada ürkütücü idi. Ancak almış olduğu olumlu tepkiler bu gerginliğini azaltmıştı. Askerlikten ayrılışının ardından Mustafa Kemal Paşa, durumu Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Başkanı, Süleyman Necati Bey’e bildirmiştir. Durumu öğrenen Necati Bey “Millet de sizi layık olduğunuz mevkie is’ad etmekte gecikmeyecektir” diyerek duygularını dile getirmiştir.

Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi idare heyeti bir araya gelerek durumu görüşmüşler, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’i cemiyetin Heyet-i Faalesine kabul etmişlerdir. 10 Temmuz’da Mustafa Kemal Paşa’yı heyetin reisliğine, Rauf Bey’i de ikinci reisliğe seçmişlerdir.


Yrd.Doç.Dr.Haluk Sevi kaleminden Milli Mücadele yılları.