1 Temmuz 2013 Pazartesi

BADE İÇERLER NAZINAN

Bade İçerler Nazınan
Sohbet Ederler Sazınan
Kırk İnce Belli Kızının
Selvihan Bağdadır Bağda

Selvi Han Bahçaya Girdi
Çiçekler Selama Durdu
Mor Menekşe Boynun Eydi
Gül Kızardı Hicabından

Ben Emrah'am Düştü Rah
Yüzün Çevür Gıble Gaha
Müjdeler Olsun Emrah'a
Selvihan Bağdadır Bağda

Söz-Ercişli Emrah
Kaynak-Ağa Keskin
Derleyen-Nida Tüfekçi
Nota-Nida Tüfekçi
Yöre-Erzurum