8 Ağustos 2009 Cumartesi

AŞIK TEMEL ŞAHİN (AŞIK TEMEL TURABİ)

Aşık Temel Şahin 1966 yılında Erzurum’un Oltu İlçesi Ünlükaya köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaöğrenimini Karacabey’de tamamladı.

Aşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duyarak yaklaşık 11 yaşlarında bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. Aşık Turabi’ye izafeten Turabi mahlasını aldı.

Aşıklık geleneği ve şiire ilişkin bilgisini Aşık Toruni aracılığıyla pekiştirdi. Halen Bursa’da Aşıklar Derneği Başkanlığı yapmaktadır.

Aşağıdaki dizeler Aşık Turabi’ye aittir.

Hasan emmi


Hasan emmi bilmem nasıl anlatim,
Hele gelde bizim köyü şimdi gör.
Pınarlar kimsesiz, yaylalar yetim,
Hele gelde bizim köyü şimdi gör.

Harmanda ne güleş, nede halay var.
Torunundan dedesine alay var.
Ergen kızın hayelinde balay var.
Hele gelde bizim köyü şimdi gör.

Tarlalar ekinsiz, çayır kavaksız,
Taş duvarlar ak topraksız, sıvasız,
Güveyi puşusuz, gelin duvaksız,
Hele gelde bizim köyü şimdi gör.

Erkenden uyanan göç oldu gitti,
Gurbet Turabinin canına yetti.
Patika yol rahvan atı unuttu,
Hele gelde bizim köyü şimdi gör.

Issız yaylaların garip çobanı,
Türkü söyler rüzgarlara söz katar,
Yırtılmış çarığı oyuk tabanı,
Soğan doğrar yarasına tuz bağlar.

Onun ahbabıdır yarasa kuşu,
Bekler erken batsın akşam güneşi,
Bir taşın dibinde yakar ateşi,
Isıtırken ekmeğine köz katar.

Gündüz ekmeğini kapar kargalar,
Karnı acıkınca gözleri dolar,
Ya oturup ağlar ya kaval çalar,
Sabır ile her çileye öz katar.

Yapılmıyor günlerinin hesabı,
Gönülden Mevlaya olmuştur tabi,
Görgü şahidinmi Temel Turabi?
Ortak olur dertlerine saz katar.

Kaynak: Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Kültür Bak. Yay.