8 Ağustos 2009 Cumartesi

AŞIK RAHİM SAĞLAM (AŞIK RAHİMİ)Aşık Rahim Sağlam, 1961 yılında Aşkale’nin Dereköyü’nde doğdu. İlköğrenimi köyünde tamamladı.

Küçük yaşlardan itibaren aşıklık geleneğine, halk şiirine ve bağlama çalmaya merak sardı bu nedenle okumaya devam etmedi.
16 yaşlarında şiir yazmaya başladı. Bir süre Aşık Mihmani ve bir süre de Aşık Reyhani’ye çıraklık ederek bilgisini pekiştirdi.

Değişik bölgelerde yarışma şenliklere katılan Rahim Sağlam, şiirlerinde bazen adını, bazen de Rahimi mahlasını kullanmaktadır.
Aşağıdaki dizeler Aşık tarafından sazı ile türkü formunda söylenmektedir.

YAYLAYA, YAYLAYA.

Bahar geldi bizim eller,
Çıkar yaylaya, yaylaya.
İki gözü yaşlı gelin,
Bakar yaylaya, yaylaya.

Nice şehitlerin yatar,
Ayrılığın günü çatar,
Yağmur yağar, şimşek atar,
Çakar yaylaya, yaylaya.

Avcılar ceylanı vurur,
Kartallar kendini yorar,
Göçmen gelir çadır kurar,
Yıkar yaylaya, yaylaya.

Gördü güzel sürüsünü,
Gönül sevdi birisini,
Rahim Sağlam türküsünü,
Yakar yaylaya yaylaya.

Kaynak: Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Kültür Bak. Yay.