11 Ağustos 2009 Salı

AŞIK CEMAL ALPER (AŞIK CEMAL DİVANİ)

Aşık Cemal Alper1960 yılında Erzurum’un Oltu İlçesinin Duralar köyünde doğdu. İlkokulu Kemerkaya köyünde okudu.

Aşıklık geleneğinin yoğun olduğu bir yörede büyüdüğünden şiirle ve türkülerle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. 1974 yılında köylüsü Oltulu Mevlüt İhsani’nin yanında yetişmeye başladı. Zamanla bağlama çalmayı da öğrenip kendini geliştirince kendisine Divani mahlası ustası tarafından verildi.

1975 yılında Bursa’ya yerleşti. Ruhani, Reyhani, Hüseyin Sümmanoğlu, Nusret Toruni gibi karşılaştığı aşıklar aracılığıyla bilgisini pekiştirdi ve bu aşıklarla dostluk kurdu.

1995 yılında Bursa’da oluşturulan Bursa Halk Ozanları Derneğinin kurucu üyesi ve daha sonra birkaç dönem başkanlığı görevinde bulundu.

Şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda yer aldı.

Aşağıdaki Şiir Aşık Cemal Alper’e aittir.

BANDIRMA VAPURU

Bandırma vapuru dile gel hele,
Mustafa Kemalle neler konuştuz?
İkinizde kurtuluşa vesile,
Mustafa Kemalle neler konuştuz?

Anadolu olmuş idi viranlık,
Soluklanıp dinlendizmi bir anlık?
Dalgalar hırçındı gece karanlık,
Mustafa Kemalle neler konuştuz?

Kimi ortak ettiz düşüncenize?
Limandaki subay ne dedi size?
Nasıl bel bağladız kara denize?
Mustafa Kemalle neler konuştuz?

Vatan millet idi bütün kaygunuz,
İstiklale kesin idi saygınız,
O gece hiç gelmedimi uykunuz?
Mustafa Kemalle neler konuştuz?

Kara görününce güldümü yüzü?
Ufka bakarken yaşmıydı gözü?
Samsuna çıkınca ne oldu sözü?
Mustafa Kemalle neler konuştuz?

Nolursun bir kere söyle Divana!
Nerde bir Türk varsa minnettar sana.
Daha sonra geldinizmi yan yana?
Mustafa Kemalle neler konuştuz?

Kaynak: Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Kültür Bak. Yay.