9 Ağustos 2009 Pazar

AŞIK KÜÇÜK İRŞADİ (AĞLAR BABA)

Ağlar Baba 1880 yılında ve o dönemde Erzurum’a bağlı Bayburt’un Oruçbeyli köyünde doğdu. Asıl adı İrşadi’dir. Küçük yaşlarda medrese eğitimine başladı. Arapça, Farsça ve Kuran öğrendi.

Dedesi İrşadi’yi görmemesine karşın bu aşıklık geleneğini babası aracılığıyla kavradı. Aşıklığa yönelmesi, rüyasında dedesini görmesiyle olmuştur.

Yörede tanınmaya başlamasından sonra dedesiyle karıştırılmaması için kendisi Küçük İrşadi olarak adlandırılmıştır.

Anlatılara göre Ağlar Baba, tasavvufa dalıp 13 yıl sürekli ağladığından dolayı bu mahlası almıştır.

Şiirleri çeşitli araştırmalarda yer alan Ağlar Baba, dedesi Bayburtlu İrşadi’nin yarım bıraktığı »Kısas-ül Enbiya« adlı kitabı da tamamladı. Ayrıca »Miftah-ul Kulub« ve »İnna Enzelna Suresinin Tefsiri« adlarında 2 kitap daha yazdı.

1958 Yılında köyünde öldü ve orada, dedesinin yanında toprağa verildi.

Aşağıdaki dizeler Ağlar Baba’ya aittir.

Ol Güzel Yare

Ne yapayım gönül senin elinden?
Niye düşüyorsun ah ile zare?
Ben de kınamanam seni ey gönül,
Sen aşık olmuşsun ol güzel yare.

Sennen bu aşkın yoluna düştük,
Ol yar bahçesinde ne nişan gördük,
Şeyda bülbül gibi yanuben solduk,
Sen aşık olmuşsun ol güzel yare.

Bu aşık evvel sere gelmiş,
Ezeli ervahta yarini görmüş,
Ol zaman bu ruhum hem aşık olmuş,
Ruh aşık olmuştur ol güzel yare.

Bunun aslı nedir dinleyin beni,
Ecdadımın vardır bir mihrap yeri,
Ol mihrabın rükni istedi beni,
Gece aşık oldum ol güzel yare.

Rüyamda görmüşem boş kalan yeri,
Destinde yanıyor kandilden nuri,
Ceddim Mürşid olmuş gözlüyor beni,
Gece aşık oldum ol güzel yare.

İnayet eyledi Allah u Hadi,
İki tek mürşidi dil güzüm gördi,
Vehbi Hayyat da dersimi verdi,
Gece aşık oldum ol güzel yare.

Ağlar Baba sen de bir hale erdin,
Kamil mürşitleri rüyada gördün,
Hakikat marifet dersini aldın,
Gece aşık oldum ol güzel yare.

Kaynak: Halk Aşıkları.