11 Ağustos 2009 Salı

AŞIK FEYZULLAH TAŞTEKİN (AŞIK PERVANİ)

Aşık Feyzullah Taştekin 1952 yılında Erzurum’un Oltu İlçesi, Ünlükaya köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı.

Köylerine gelip giden aşıklar ve bazı yaşlı insanları dinleyerek ve özellikle Narmanlı Sümmani’nin şiirlerini okuyarak kendini geliştirdi. Pervani mahlasını alarak saza ve söze başladı.

Aşağıdaki dizeler Aşık Pervani’ye aittir.

İNSAN

İlimden kültürden hasret kalmışsın,
Derdine bir çare ara ey insan!
Bu dünyaya imtihana gelmişsin,
Aklın başına gelir sonra ey insan!

İslam'ın şartını doğru bilmesen,
Kibirle oturup, namaz kılmasan,
Zinadan, gayızdan beri gelmesen,
Korkarım, düşersin nara ey insan!

Ecel şerbetini içip kandığın zaman,
Bir gün fene yüz döndüğün zaman,
Vaden yetip, sonra öldüğün zaman,
Verirler ağzını yana ey insan!

Pervani nefsini sen taşlara çal.
Kuran-ı Kerim'den nasihat al.
Arif isen cesetine sahip ol.
Yedirme dilini mara ey insan!

Kaynak: Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Kültür Bak. Yay.