11 Ağustos 2009 Salı

AŞIK HALİL

Aşık Halil, Aşık Guri ile aşağı yukarı ayni dönemde yaşamıştır. Erzurum’un Olur İlçesi Ormanağzı köyünde doğduğu bilinmektedir.

Tahsili hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak okur yazar olduğu bilinmektedir.

Aşık Halil'in şiirlerinde yaşadığı çevreyi hikaye etmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ölmüştür.

Aşağıdaki şiir Aşık Halil’e aittir.

EFENDİM

Yola düştük ılgar gibi,
Oğul uşak ağlar gibi,
Göz yaşımız pınar gibi,
Damlıyan yaştır efendim.

Karlı dağlardan aşmışam,
Uzun tozlu yollara düşmüşüm,
Gavurdan esir kaçmışım,
Bağrımız taştır efendim.

Sıladan ürküttü gavur,
Bağrımız yandı gavur,
Devletin başına çevir,
İşimiz yaştır efendim.

Ayrıldık ana atadan,
Vazgeçtik yapı binadan,
Kırk nüfuslu haneden,
Kurtulan üçtür efendim.

Zulüm arşa dayandı,
Çok yiğitler kana boyandı,
Yerden şehitler uyandı,
Dediler düştür efendim.

Sürdüler ona ikliyi,
Ala gözlü yaşlıyı,
Topladılar onüçlüyü,
Cahildir gençtir efendim.

Halil der: bu dünya yalan,
Güvenmesin geri kalan,
Padişaha kurban olan,
Bir beyaz koçtur efendim.

Kaynak: Türk Halk Edebiyatı