8 Ağustos 2009 Cumartesi

AŞIK MUSTAFA TEMEL (AŞIK RUHANİ)

Aşık Mustafa Temel 1931 yılında Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Sivri köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, aynı köyde çiftçiliğin yanında köyünün ustası ve her şeyidir.

Köyünde okul olmadığı için okula gidemez fakat daha sonra arkadaşlarının yardımıyla okuma yazma öğrenir.

10 yaşında iken bulduğu bir dinamit fünyesinin patlaması sonucunda sol gözü ile sağ elinin üç parmağının uç kısımlarını kaybeder. 12 yaşında da sağ gözünün görme yeteneğini kaybeder.

Kafiyeli sözler söylemesi ve şiir denemeleri yapması, komşusu olan Haydar Çavuş'un dikkatini çeker. Aşık tarzı şiir geleneğini bilen ve eski aşıklara ait çok sayıda şiiri ezberlemiş olan Haydar Çavuş, Mustafa ile ilgilenir ve ona yardımcı olur. Yine o günlerde oyalansın diye köyde tahtadan basit bir saz yapılarak eline verilir.

Saza benzeyen bu alet eşliğinde çeşitli türküleri mırıldanan, kendiliğinden de bazı şiirler söyleyen Mustafa, çevresinde aşık olarak tanınmaya başlar. O günlerde gördüğü bir rüya sonunda kendisine Ruhani mahlasını alır. Gerçek anlamda saz çalamamasına rağmen yörede çeşitli düğünlere, eğlencelere çağrılır, saz çalması istenir. Aşık Ayazi’nin köylerine yaptığı bir ziyaret hayatını değiştirir zira Aşık Ayazi, Ruhani'ye saz çalma ile ilgili genel kuralları öğretir. Ruhani artık hızla kendisini geliştirir ve ünlü bir aşık olur.

TÜRKİYEM

Sana Kurban Olim Şöhretli Yurdum,
Canım Gülüm Anadolu’m Türkiyem .
Şerefli İffetli İzzetli Yurdum,
Günüm Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Aşıklar Yepyeni Buluş Doğurur,
Manayı Şiire Katar Yoğurur.
Her Gün Türkü Söyler Türkü Çağırır,
Canım Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Sende Hürriyetin Berrak Pınarı,
Sevgi Çiçekleri Gönül Baharı.
Sen Bir Nurlu Kovan Ben Özgür Arı,
Balım Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Sende Dört Mevsimin Dördü’ De Yaşar,
Goncalar Açılır Bülbüller Coşar.
Toprağın Bereket Fışkırır Taşar,
Ünüm Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Erzurum Dadaşı Bağlar Kuşağı,
Fıkra Söyler Karadeniz Uşağı.
Konya’nın Sarışın Buğday Başağı,
Benim Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Beyaz Altın Yatar Çukur Ovada,
Ege’nin Emsali Yoktur Dünyada.
Analar Anılır Anadolu’da,
Anam Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Artvin’le Hakkari Dilde Destanım,
Marmara Bölgesi Bağım Bostanım.
Edirne’den , Kars’a Gülüm Gülşenim,
Benim Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Cennet Vatanımın Bulunmaz Dengi,
Kanımdan Bin Defa Aziz İnan ki.
Şanlı Bayrağımın Al Elvan Rengi,
Canım Gülüm Anadolu’m Türkiyem.

Bağrında Sayısız Şehitler Yatar
Kan Dökülmüş Toprağında Can Biter
Varlığın Uzanmış Sonsuza Kadar
Şanım Gülüm Anadolu’m Türkiyem

Yüz Bin Kat Güzelsiz Gülden güzelden
Severim Yürekten Canı Gönülden
Aşık Ruhani’yim Bırakmam Dilden
Konum Gülüm Anadolu’m Türkiyem

Kaynak: Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Kültür Bak. Yay.