21 Kasım 2008 Cuma

TEKMAN


İlçenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1517'de Osmanlı yönetimine katılmıştır. 1946 yılına kadar Hınıs ilçesine bağlı bir köy iken aynı yıl ilçe olmuştur.

Tekman ilçesi Erzurum'a 151 km. uzaklıkta olup, ilin güneyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 2197 kilometrekare olan Tekman Bingöl ve Muş illerine komşudur. Rakımının 1800 metre olması nedeniyle yayla ve meralar geniş yer kaplamakta, kuzeybatısında Palandöken Dağı, kuzeyinde Kargapazarı Dağları, doğu ve güneydoğusunda ise Bingöl Dağı bulunmaktadır.

Türkiye'nin önemli akarsularından olan Aras nehri Tekman ilçesi sınırları içerisinde doğmaktadır. İklim olarak Doğu Anadolu'ya özgü karasal iklimin hakim olduğu Tekmanda yazlar serin ve kısa, kışlar ise oldukça soğuk ve uzun geçer.

1997 nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 32.950 olup bunun 6.047'si ilçe merkezinde, 26.903'ü ise köy ve mezralarda yaşamaktadır. İlçeye bağlı 68 köy ve bu köylere bağlı 54 mezra bulunmaktadır. Merkezde bir belediye teşkilatı ile 5 mahalle mevcuttur.

Tekmanda bir genel lise, bir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve iki de ilköğretim okulu bulunmaktadır. Okuma yazma oranı % 80 olan ilçede bir de Halk Kütüphanesi mevcuttur.

Ekonomik hayatın tamamı hayvancılık ve buna bağlı tarımsal faaliyetlerden ibarettir. İlçe merkezinde Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir tuzla mevcut olup yaz aylarında bölgenin ihtiyacını karşılayacak kadar tuz üretimi yapılmaktadır.