26 Kasım 2008 Çarşamba

KURŞUNLU MEDRESESİ


Mirza Mehmet Mahallesi’nde ayni adla anılan Kurşunlu Câmii’nin bitişiğinde bulunan medrese Erzurumlu şeyhülislâm Feyzullah Efendi tarafindan 1700 yılında câmi ile birlikte yaptırılmıştır.

Medresenin onüç öğrenci odası bulunmakta olup, odaların üzeri beşik tonozlarla örtülüdür.