26 Kasım 2008 Çarşamba

MEHDİ ABBAS KÜMBETİ

Erzurum Sultan Melik Mahallesi’nde bulunan kümbet Emir Şeyh Camisi’nin güneyindedir, Saltukoğulları devrinde yaşadığı tahmin edilen Mehdî Abbas isimli zata aittir. Kümbetin kitabesi günümüze ulaşamamakla beraber 15 nci-16 ncı yüzyılda yapıldığı mimari üslubundan anlaşılmaktadır.

Türbedeki bulunan dört kabirden yalnız birinin kitâbesi vardır. Bu kitabeye göre bu mezarda Kağızmani medresesini yaptıran Hacı Mehmed'in torunu Ahmed Ağa yatmaktadır. 

Kümbet dıştan on altı, içeriden sekiz köşeli plan düzenindedir. Duvarları yöresel Sivişli taşından yapılmıştır. İçerisinde yuvarlak kemerli bir mihrabı bulunmaktadır.