26 Kasım 2008 Çarşamba

GÜRCÜ KAPI CAMİİ


Erzurum Gürcü Kapısı Mahallesinde bulunan bu cami 1608 yılında Yeniçeri Ağası Zahireci Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. 

Kare planlı ve tek kubbelidir, üç kubbeli olan cemaat yeri ise dört taş sütun üzerine inşa edilmiştir. Düzgün kesme taştan yapılmış olan yapının içerisi altta altı, üstte de dört pencere ile aydınlatılmıştır.

Minaresi tuğladan olup, caminin içerisinden çıkılır. Cami 1859 yılında Sultan Abdülmecit ve 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir.