26 Kasım 2008 Çarşamba

ALİ PAŞA CAMİİ


Erzurum Ali Paşa Mahallesi’nde, Kongre Caddesi üzerinde bulunan bu camiyi Erzurum Valisi Ali Paşa 1569 yılında yaptırmıştır. Sonraki yıllarda harap olan bu camiyi Hasan Efendi isimli birisi 1694 yılında onarmıştır. Günümüzde yeniden restore edilmiştir.

Caminin önündeki son cemaat yeri 6 ağaç sütunun taşıdığı bir çatı ile örtülmüştür. Giriş kapısı üzerinde caminin 1694 yılında onarıldığını belirten mermerden dört satırlı kitabesi bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı caminin üzeri toprak dam iken geçirdiği tamirlerde çatı ile örtülmüştür.

İbadet mekanında mimari ve bezeme yönünden bir özellik bulunmamaktadır. Caminin dikdörtgen kaidesi kesme taştan, gövdesi ise tuğladan, tek şerefeli bir minaresi vardır. Bahçesinde de 1865 yılında bir çeşme yapılmıştır.