26 Kasım 2008 Çarşamba

MURAT PAŞA CAMİİ

  

Erzurum Murat Paşa Mahallesinde bulunan bu camiyi, Murat Paşa, Erzurum Beylerbeyi iken, 1573 yılında, Ahmediye Medresesi yanında, İlhanlılardan kalma harap cami temelleri üzerine yaptırmış ve eski camiden kalma çini kaplı minareyi yıkmayarak kullanmıştır. 

Caminin önündeki son cemaat yeri birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanan altı sütunun taşıdığı beş kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki 1573 tarihli Arapça bir kitabede; “Bu mescid-i şerifi ve cami-i mürifi uluların kahramanı; Arap Acem ve Rum’un hakanı Süleyman Han oğlu Sultan Selim’in Allah hilafetini kıyamet gününe kadar muhalefet etsin. Saltanat günlerinde büyük emir Murad Paşa Allah istediğini kolay kılsın. Allah bunu kendisinden hüsnü kabul ile kabul buyursun. 981 senesinde yapıldı” yazılıdır.

Kare planlı caminin ibadet mekanını köşelerde tromplar bulunan mukarnaslı 6 sütunun taşıdığı merkezi bir kubbe örtmektedir. Kubbe kasnağında 12 pencere ve altında da bir ayet çepeçevre dolaşmaktadır. Kubbe tromp ve kemerleri XIX.yüzyılda alçı üzerine yağlı boya Avrupa üslubunda çiçek ve yaprak motifleri ile bezenmiştir.

Caminin dikdörtgen bir niş içerisine alınmış mihrabı taştan ve mukarnas süslemelidir. Ayrıca ahşap minberi ve pencere kapakları Osmanlı ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. 

Eski camiden kalma çini kaplı minare yıkılınca, ayni yere 1957 yılında caminin avlusu düzenlenirken tek şerefeli taş kaideli bugünkü minare yaptırılmıştır.