26 Kasım 2008 Çarşamba

RABİA HATUN KÜMBETİ


Erzurum Hasan Basri Mahallesindeki Rabia Hatun Kümbetinin XII.Yüzyılın başında yapıldığı sanılmaktadır.

Türbe İlhanlı Döneminden kalmıştır. Bu türbenin kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Yalnızca halk buraya Rabia Hatun ismini yakıştırmıştır.

Türbe kesme taştan yapılmış olup üzerini örten konik kubbesi yıkılmıştır. Türbe içerisinde üzerinde yazıt olmayan bir mezar bulunmaktadır.

Kümbet kare kaide üzerinde yuvarlak gövdelidir. Kaide ile gövdenin birleştiği yerde bitkisel bezemeler görülmektedir. Bu bezemeler Kayseri Döner Kümbet ile benzerlik göstermektedir. Günümüze yıkık durumda gelebilen kümbetin daha sonraları konik bir külah ile örtülü olduğu sanılmaktadır.