26 Kasım 2008 Çarşamba

ŞEYHLER CAMİİ


Erzurum Şeyhler Mahallesi’nde bulunan Şeyhler Camisi, ayni yerde bulunan eski bir mescit yıktırılarak, Erzurum Müftüsü Habip Mehmet tarafından 1767 yılında yaptırılmıştır.  

Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmış, üzerini sekizgen kasnağa oturan bir kubbe örtmüştür. Bu kubbeye geçiş içeriden tromplarla sağlanmıştır. İbadet mekanı alt sırada sekiz, ikinci sırada üç ve kubbe kasnağında da üç pencere ile aydınlatılmıştır. Son cemaat yeri Erzurum’un Kamber Taşından dört sütuna dayanan üç küçük kubbe ile örtülüdür. Bu kubbeler dışarıdan konik bir çatı ile gizlenmiştir.

Giriş kapısının iki yanında üzerleri bezemeli iki gömme sütun bulunmaktadır. Mihrap taştan olup, mukarnaslı olarak sonuçlanmaktadır. Bunun yanında da gömme sütunlar vardır. Buna benzer motiflerle bezeli iki sütun da kapının yanında bulunmaktadır. 

Caminin sağında tek şerefeli minaresi bulunmakta olup, kaidesi üzerine  İbrahim Hakkı Hazretlerinin oğlu Fehim Efendi tarafından, namaz vakitlerini belli etmek amacıyla bir güneş saati yapılmıştır.