10 Nisan 2009 Cuma

TARİHLEŞEN DÜĞÜN "12 MART"


Yeni bir gün doğmuştu Erzurum ovasından
Çıkmıştı hep analar, o bitmeyen yasından

Yepyeni bir gün Dadaşımın şanlı günüydü
Erzurumlu`nun bu, tarihleşen düğünüydü

Bu gün, bu halk, Dadaşım tepeledi düşmanı
Temizlendi Moskof`tan nûr beldenin her yanı

Ne set çekildi zîrâ, ne kelepçe vuruldu
Dadaşımın önünde akan sular duruldu

Köpürüp püskürmüştü kız-kızan bu savaşta
Doludizgindi cephelerde, herkes, her yaşta

Çünkü idmân bilmişti Erzurumlu cihâdı
Serhatların bekçisi, gavurboğandır adı

Melekler arkadaştı, cesâret veriyordu
Dadaşımın önünde engeller eriyordu

Ey bu nûrlu beldenin başı dik dadaşları!
Kendine hayrân ettin Kahraman Maraş`ları

Hayrân sana Denizli, Hatay, Sinop, Adana
Hasret meydanlar senin heybetli, gür sedâna


Dağların var aşılmaz, dağların var karlı
Dadaşın var Erzurum, vakarlı mı vakarlı

Ne haşmetli erlerin, tığ gibi yiğitlerin,
Rahat uyusunlar serin gölgende şehitlerin

Palandöken serüven, Kargapazar haykırış
Bu topraklar benim, benimdir karış karış

Burda tarih konuşur, mâzi burcu burcudur
Yine destanlar yazmak, dadaşların borcudur

Şâhit olsun Çifteler, Türbe, Ebû İshaklar
En kızgın kîni Dadaş, nabızlarında saklar

Yakutiye`de canlı kutlu ülküsü onun,
Kitâbesinde gizlidir Râbia Hâtun`un

Barut kokulu Kale, küllenen Mecidiye
Ecdâddan yâdigardır, Dadaş koklasın diye

Terütâze duruyor üç kız gibi Üçkümbet
Yaparsa böyle yapar, tarih yapan bir millet

Lalapaşa, Şeyihler Buralardadır huzûr
Yâd ettikçe mâziyi, ruhlarımız burkulur

Kurtuluş bayramları geçmişimi yansıtır
Tüllenir gözlerimde kazma-kürek ve satır

Allâh Allâh diyerek çıkılan Tabiyalar,
Tekbirlerle süslenen o ateşîn semâlar

Yessir düşmüş babanın acıklı öyküleri,
Erzurum üstüne yakılmış o sıla türküleri

Yol gözleyen analar ve babasız öksüzü
O günlerin şâhidi, işte Araplardüzü

Kulağımda gibidir o günün uğultusu
Ve görmüş geçirmişi yaşlı Fırat, Karasu

Çoktan göçüp gittiler o koçyiğit yetimler
Geçmişe bağışlanır kutlu binbir hatimler

Bak nereden nereye, işte kurtuluş günü
Erzurum ovasının anlı-şanlı düğünü

Kutlu olsun Kurtuluş Erzurum`a, Dadaş`a
Aklı olan sataşmaz bu iki arkadaşa

Kutlu olsun ON`Kİ MART Erzurum yiğidine
Sevincim, hıncımdır hep zâlim Moskof itine

Şahit olsun Çifteler, Türbe, Ebu İshaklar
En kızgın kîni Dadaş, nabızlarında saklar

(1996)
Nizamettin Saltan