11 Nisan 2009 Cumartesi

ERZURUM DESTANI

Palandöken eteğine yaslanmış 
Caddeleri mermer taşla süslenmiş 
Harp uzamış kılıçları paslanmış 
Yiğidin deden ninen ERZURUM   

Ömür befa verse her yerin gezem 
Mevlâm yardım etsin methiyen yazam 
57 minareden okunur ezan 
Bilinmeyen mescidin vardır ERZURUM   

Kars kapısından güneşin doğar 
Güzeller yaylada koyunun sağar 
Mayısla nisanda yağmurun yağar 
Eksilmez dağından karın ERZURUM  
 
Kapısından girsem içeri 
Halayda dadaşlar çeker hançeri 
Dolaşır güzelin yüzü peçeli 
Gün görmemiş güzelin vardır ERZURUM   

Altı Yol Kavşağı Gürcü Kapısı 
Hoştur Tebriz Kapısı’nın yapısı 
En işleyin Erzincan Kapısı 
Batıya düşer İstanbul Kapın ERZURUM   

Lâla Paşa Camii şehrin gülü 
Hele Yakutiye Doğu’nun dili 
Çifte Minareler andırır seni 
Karanlık Kümbetin vardır ERZURUM   

Abdurrahman Gazi güneye düşer 
Palandöken eyerli Tekman’ı aşar 
Fırat’ın anası Karasu coşar 
Çağlaşır baharda selin ERZURUM  

Havan ile suyun dillerde destan 
Kâzım Karabekir cephende arslan
Şehitlik abiden asri kabristan
Daha çözülmemiş sırrın ERZURUM   

Abdurrahman Gazi nöbetin tutar 
Habip Baba, Rabia Hatun sînende yatar 
Nine Hatun cephende elinde satır 
Koç yiğit dadaşın erin ERZURUM   

Vardır Erzurum’un 20 hamamı 
Hepsi tarihidir kubbe tamamı 
Birkaçında gördüm hoş şadırvanı 
Üç Kümbetlerin de ne hoş ERZURUM   

Taşmağazalar tarihi çarşı 
Kuyumcu sarrafın karşı be karşı 
Doğusuna düşer Mahallebaşı 
Bir de Gavurboğanın vardır ERZURUM   

Kadana Hacı Cuma Veyis Efendi 
Darağaç Sıvırcık Habip Efendi 
Sultan Melik, Yoncalık Vane Efendi 
Birde Murat Paşan vardır ERZURUM   

Şehir’in ortası şanlı kalesi 
Ne güzel yapıdır saat kulesi 
Hasan-i Basrisi Rabia Anası 
Sultan Melik Caferiyen ne hoş ERZURUM   

Tarihin eskidir plânın azdır 
Her yanın şehittir sînenle nazdır 
Altın mürekkeple tarihe yazdır 
Güzel metanetin vardır ERZURUM   

Birkaç mahallenin ismini saydım 
Bin dokuz yüz yetmiş iki destanı yazdım 
Dolaştım vatanı her yerin gezdim 
Bulunmaz cihanda eşin ERZURUM   

Dabahane Çeşme Çukur’da akar
İçesi olmayan tadına bakar 
Belirsiz menbaa nereden çıkar 
Bir de Akpınar’ın ne hoş ERZURUM   

Zemzem misali Cennet Çeşmesi
Ne hoş olur tatlı tatlı içmesi 
Hele Yazıcı’yı görüp geçmesin 
Develer pınarın hoştur ERZURUM   

Çoktur Erzurum’un sarayı hanı 
Tarihi kapılar surdur her yanı 
Serhat yaylasının eşsiz çobanı 
Dumlubaba ziyaretgahın ERZURUM   

Aşkale’de çimentonun imalatı 
Ilıca’da şekerin ne güzel tadı 
Kombinan yapar et ihracatı 
Üniversiten ise bir hoş ERZURUM   

Gezme ile bitmez 13 kazası 
Meyveli bağ bostan bazısı 
Yaylalarında meler körpe kuzusu 
Koyunun ineğin boldur ERZURUM   

Ben de bir ozanım destan yazarım 
Biçare şöförüm diyar gezerim 
Acizane koşmaları dizerim 
FARUK’tan hatıra kalsın ERZURUM   

Faruk OKUTAN