11 Nisan 2009 Cumartesi

ERZURUM

Goynunda gucağında (koynunda kucağında) 
Temizlendim, duruldum 
Heç (hiç) özüm de bilmeden 
Bu şehere vuruldum 
  
Dağı, düzü, yaylası 
Suyu, havası temiz 
Elleri, sakinleri 
Cemi (bütün) dünyası temiz 
  
Yağan gara (kara) benzeyir (benziyor) 
Temizliği, ağlığı (aklığı) 
Bu şehere yığılıb 
Dünyanın beyazlığı   

Göyleri yere yahın (Gökleri yere yakın) 
Ulduzlar gucah gucah ( yıldızlar kucak kucak) 
Gollarımı (kollarımı) uzatsam 
Ellerimden tutacah   

Zirve deyil (değil), dağ deyil 
Göylere (göklere) pilleken (merdiven) bu 
Basga (başka) yerde arama 
Hagga (Hak'ka) yahın (yakın) mekân bu   

Prof. Dr. Valeh HACIYEV ( Gürcistan Devlet Üni. Öğr. Üyesi)