11 Nisan 2009 Cumartesi

ERZURUM DESDANI


Yayladır havasi,düzdür ovasi
Tortum’da yetişir elmanın hasi
Dalah baliyinan doldurun tasi
Dillerde söylenir şanın Erzurum.
 
Gış gelende soba,ocah yahılır
Tuluhlara lor peynirin basılır
Kilarlardan lahanalar asılır
Toprağın şüheda senin Erzurum

Yiyesen tandırın lor dolmasini
Gezesen Umudum , Tambura’sıni
Zığva, yelek,köstek,çapulasıni
Daşırlar üstünde senin Erzurum
 
Çeşmelerin Yazıci,Ağpungar,Zeynal
Beslenir yaylanda bölük bölük mal
Ağam eylen,bahara sen burda gal
Tarihler tarihi yazan Erzurum
 
Yaz gelende goyun,guzi beslenir
Sen ağlama kömür gözler ıslanır
Gılıç,gama gınlarında paslanır
Gaziler diyari yüce Erzurum
 
Elliki cami gırhüç mehlesi
Garınan beslenir yüzbir çeşmesi
Türbe,Boğaz,İlice yazın gezmesi
Has olur çiçegin, otun Erzurum
  
Gurut ezmesiynen olur kelecoş
Gızılca yapraği olur bir meyhoş
Terege dizilir bahır tas,serpoş
Her şeyde erkani bilen Erzurum
 
Meclisin badesi her yerde çaydır
Meşhur soyuhların gışın üç aydır
Gadıni, erkegi hepsi bir yaydır
Mertlerin yataği güzel Erzurum
 
Toyda birikir yaharlar gına
Gelini, gızi biner paytona
Atlara tahılır al, yeşil vala
Her yerde aranır suyun Erzurum

Ramazan olanda gendiller yanar
Çarşıda, bazarda marhama dolar
Genç-ehtiyar-çocuh teravi gılar
Çirişin dağlarda biter Erzurum

Cırıt meydanında atlar dolaşır
Ala Begimin cırıdi yana savuşur
Davul,zurna çalar meydan garışır
Yüzbin hatırayi daşır Erzurum
 
Sümmanin, Emrahın , Tivkinli Kâmin
Binbir şiir ile eder kelamın
Deveboynu, Laleli, Nebihanların
Gırmızı laleler biter Erzurum
 
Mendiller çekilir, dutulur barlar
Dutçuda Yunusun Hakka el bağlar
İbrahim Hakkıyı bilenler anlar
Ulular, veliler şehri Erzurum
 
Aşotusuz ayran aşi bişer mi?
Palandöken’lerden yolun aşar mi?
Yolu uğramiyan acep şaşar mi?
Her yerde ikramın olur Erzurum
 
Gelin Geldi, Asbuğa derde şifadır
Erkegi, gadıni hepsi birer paşadır
Elegi, halburi satanlar da poşadır
Sofrasi herkese açıh Erzurum
 
Halvayi bişirip, tasa basarlar
Şişi, gelberiyi tardan asarlar
Hurma datlısıni güzel yaparlar
Aranır yemegin, yağın Erzurum.

Derleyen: Suat IŞIKLI