10 Nisan 2009 Cuma

PALANDÖKEN


Başını dikmiş göklere,
Selam verir meleklere. 
Tûr misali dileklere, 
Mekân olmuş Palandöken. 

Hicran ateşini yakmış, 
Her dem maveraya bakmış. 
Aras olup Hakka akmış, 
Sevda olmuş Palandöken. 

Şıklar dilinde sızı, 
Hasret kokar kışı-yazı, 
Her dadaşın gönül hazzı,
Maşuk olmuş Palandöken. 

Ol Gazi ki sargıdadır. 
Hakikate çağrıdadır. 
Dert dediğin Ağrı'dadır.
Sefa olmuş Palandöken.

Donmuş bakıp olanlara, 
Yol göstermiş soranlara, 
Aşk oduna yananlara, 
Dergâh olmuş Palandöken. 

Vatan’ın bağrında yara, 
Çabalar ki yara sara, 
Düşmanların yüzü kara, 
Apak olmuş Palandöken. 

Haksızlığa baş eğmemiş, 
Ayrılığa yol vermemiş, 
Ecdadına hiç sövmemiş, 
Sembol olmuş Palandöken. 

Zeynel der ki: 'Sözüm sende, 
Hem gözüm hem özüm sende, 
Şeref buldu sözüm sende, 
İlham olmuş Palandöken! ' 

Zeynal Yaman 1995