3 Mart 2009 Salı

VİRANŞEHİR (İSPİR)


Yağlı Köyü Yaylasının  350 metre güney doğusunda büyük bir yerleşim yerine ait kalıntılar vardır. Halk arasında zamanında bu yerleşim yerinde 70.000 kişinin yaşadığı rivayetleri halen anlatılmaktadır.Yöre halkının anlattıklarına ve bölgedeki kalıntılara bakıldığı zaman eskiden yerleşim yeri olduğu kesinlik kazanan bu harabelerin, Akkoyunlu yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Koç heykelleri, koç kabartmalı mezar taşları ve yapı kalıntılarının tahrip edilmiş izleri vardır.