3 Mart 2009 Salı

MELİK HALİL GAZİ CAMİİ (İSPİR)

Melik Halil Gazi Camiî bir Selçuklu eseridir. Kapısının, âdi taşla yapılmış olan kemerinin üstünde bulunan mermerdeki kitabe zamanla eriyerek yok olmuştur. Tuğladan yapılmış kubbesinin üstü yıkılmış ve harap bir vaziyetteyken Hacı Hulisi Efeoğlu şahsi gayret ve uğraşmaları neticesi tamir ettirmiş ve ibadete tekrar açtırmıştır. Zamanla bakımsızlıktan yeniden tahrip olan Melik Halil Gazi Camisi içler acısı bir durumdadır.  İbadete kapalı olduğu gibi yıkılmış harap ve pislik içinde bulunmaktadır. Bu camiin yüzölçümü içten içe (4,80 X 4,80) olup küçük bir mihrabı vardır. Duvar yüksekliği dört metredir, üzeri ağaçlarla kırlangıç tarzında örtülmüştür. Etrafı  evlerle çevrelenmiş ve hatta  yolu dahi kapatılmıştır. Bu tarihi eserin tescili ve muhafazası için Kültür Bakanlığına gerekli müracaat yapılmışsa da henüz bir netice alınamamıştır. Hacı Hulusi Efeoğlu'nun elinde olan Sultan Reşat'a ait fermanın bu günkü harflerle tam metni bilgi bakımından aşağıya alınmıştır.

“Bu mescit tahminen H. 814 yıllarında Zaviye olarak DERVİŞ MELİK HALİL tarafından yaptırıldığını, H. 937 tarihli Osmanlı İmparatorluğu Evkaf Tahrir Defterinden (Tapu 199) tespit edilmiştir.”