4 Mart 2009 Çarşamba

BARDIZ CAMİİ (ŞENKAYA)                         
Osmanlı Saray Muhafızı Bardızlı Ali tarafından, Mimar Sertzade Molla Ahmet Ali'ye 1748 yılında  yaptırılan cami; Şenkaya ilçemizin Bardız Köyünde  bulunmaktadır.

Cami kesme taştan kare planlı ve tek kubbelidir. Günümüze son cemaat yeri gelememiştir,  varlığı ancak duvarlarındaki uzantı ve izlerden anlaşılmaktadır. Giriş kapısı sivri kemerlidir ve iki yanında da birer niş bulunmaktadır. İbadet mekanını, dıştan sekizgen bir kasnak üzerine oturtulmuş kubbe örtmektedir. Mihrap mukarnaslı ve geometrik süslemelidir. 

İbadet mekanını aydınlatan pencereler üzerinde sülüs yazı ile halifelerin isimleri yazılıdır. Minaresi kesme taş kaide üzerine tuğladan tek şerefeli ve yuvarlak gövdeli olarak inşa edilmiştir.

Birisi  minarenin  altında olmak üzere caminin  üç kitabesi bulunmaktadır.

Merhum İbrahim Hakkı Konyalı "Kitabeleriyle Erzurum Tarihi" adlı eserinde bu kitabeleri bize şöyle aktarmaktadır:

1. Kitabede : "Cümle gelüp Bardız camisini göreler , Üstadını kimdür deyü herdem ver haber"
2. Kitabede : "Olur mir Serdzade munla Ali hep hüner ,Vakıf sahib-i silahsur—i hassa—i muteber"
3. kitabede : "Bed'i müesser oldu cami-i Şerifin bihamdilillah, Binyüz altmis birde binasi kadim biemrillah."