2 Mart 2009 Pazartesi

EVRENİ KÜMBETİ AŞKALEErzurum’un Aşkale ilçesine 25 kilometre mesafedeki Tazegül köyünün sınırları içerisinde, Evreni köyünün hemen karşısında ve tam kuzeyinde bir tepe üzerinde bulunan kümbetin kitabesi bulunmamaktadır. Bu nedenle ne zaman yapıldığı ve içerisinde gömülü olan kişinin kimliği konusunda kesin bir bilgi yoktur.

Yapı üslubundan ve çevre halkından alınan bilgiye göre XVnci yüzyılda yapıldığı ve bir Türk büyüğüne ait olduğu sanılmaktadır.

Düzgün kesme taştan yapılan kümbet, sekizgen planlı olup, üzeri konik bir külah ile örtülmüştür. Kümbetin üst katı  mescit, alt katı ise cenazelik veya mumyalık da denilen mezar katıdır. 


Kümbetin içinde herhangi bir sanduka mezar taşı ve kitabe yoktur. 1nci  Dünya savaşında Ruslar tarafından Türbenin sandukaları kapısı ve kubbe zincirleri sökülüp götürülmüştür. Günümüze kümbet kuzey kısmı yıkılmış, diğer kısımları ise harap bir durumda ulaşmıştır.