3 Mart 2009 Salı

AVNİK KALESİ (KÖPRÜKÖY)


Köprüköy  Güzelhisar Köyü’nde, Çobandede Köprüsü’nün güney doğusunda olan Avnik (Soğuksu) Kalesi, Akkoyunlu’lar zamanında XII. Yüzyılda yapılmıştır. Kalenin eteklerinden geçen akarsular nedeniyle İranlılar bu kaleye soğuk su anlamında Ab-inik ismini yakıştırmışlardır. Sonraki dönemde İlhanlılar da bu kaleyi kullanmış, bu nedenle de İlhanlı hükümdarı Olcayto ile Timur tarafından onarılmıştır. 

Kayalık bir tepe üzerinde bulunan kale iç içe geçmiş üç surlu sıra duvarlarının içerisindedir ve kayalığın en üst noktasında iç kale yer almıştır. Surların iki kapısı güneye açılmaktadır. İç kalede bir de cami yapılmış olup, bunun ancak kalıntıları günümüze gelebilmiştir. 

Kale 1922 yılındaki depremden büyük hasar görmüş duvarları bütünüyle çatlamıştır.