4 Mart 2009 Çarşamba

ETHEM BABA TÜRBESİ NARMAN


Narman İlçe Merkezinde Ulu Cami'nin yanında bulunan Ethem Baba Türbesi 1995 yılında geçirdiği restorasyonla bugünkü durumuna gelmiştir. Bu türbe birkaç kez yol açma çalışmaları sırasında yıkılmak istenmişse de ilçe halkının itirazı sonucu yıkılmayarak, yol  türbenin iki yanından geçirilmiştir. Bugün kabir tam olarak yol ortasındadır. 

Yuvarlak kemerli, kesme taş duvarlı türbe, kare planlı, kırma çatılıdır ve mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır. 

Ethem Baba’nın asıl ismi İbrahim olup, 1836 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiş, Şeyh Muhammed Nesibi’nin oğludur. İbrahim Ethem medrese eğitimi görmüştür. Rivayete göre rüyalarında sürekli olarak Hz.Muhammed ve Hz. Ali’yi görmüş ve onlarla söyleşmiştir. Rüyasında Sivas’a gidip, Şemsi Ruzî’den ders alması istenmiştir. Bunun üzerine Sivas’a giderek Şemsi Ruzî’den ders görmüş ve icazet almıştır.

İbrahim Ethem’in çok sayıda kitap ve beyitleri olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşında rus işgalinde yakılarak imha edilmiştir. 1916 yılında Narman’da ölmüş ve orada gömülmüştür. Üzerine de sonradan bugünkü türbesi yapılmıştır.