4 Mart 2009 Çarşamba

HASANKALE (PASİNLER)

Erzurum Pasinler ilçesinde bulunan Hasan Kaleyi İlhanlıların son döneminde, İlhanlı Emiri Hacı Toğayın oğlu Hasan Bey l339da yaptırmıştır. XVI. Yüzyılda Kanunu Sultan Süleyman kalenin onarımını yaptırmıştır. 

Kale kuzeyde sarp kayalıklara dayanmaktadır. Kale iç ve dış olmak üzere iki bölümden yapılmıştır. Kesme taş ile moloz taşın kullanıldığı kalenin İç Kale kapısı ile duvarları günümüze gelebilmiştir. Evliya Çelebi kalenin çevresinin bin adım olduğundan ve etrafında hendek bulunmadığından söz etmektedir. Kalenin güney yönündeki duvarları arazi konumundan ötürü diğerlerinden çok daha yüksek yapılmıştır. Kalenin Erzurum Kapısı batı yönünde olup Evliya Çelebiden öğrenildiğine göre burada demir kanatlı büyük bir kapısı varmış. 

İç Kalenin içerisinde Kanuni Sultan Süleymanın yaptırmış oluğu bir mescit ile Sultan IV. Murat dönemine ait bir kasrın kalıntıları bulunmaktadır. Ancak bu yapılar ile ilgili yeterli bir bilgiye kaynaklarda rastlanmamıştır.