4 Mart 2009 Çarşamba

PERTUS HARABELERİ (OLUR)

Olur’un 17 km. güneybatısında bulunan Eğlek (Ortiz) Köyü sınırları içerisindedir. Köyün güneydoğusunda “Pertus” denilen tepenin üzerindedir.

Pertus Şehri’nin Rum–Pontus Kralı Dikran tarafından kurulduğu söylenmektedir.

Tam bir harabe olan ören yerinde, yapıların temelleri göze çarpmaktadır.