6 Mart 2009 Cuma

TORTUM GÖLÜ


Bölgenin en önemli gölü Tortum Gölü'dür. Tortum çayının, çevresindeki Kemerlidağ'dan toprak kayması sonucu inen toprak yığını ile kapanmasıyla oluşmuş bir heyelan-sed gölüdür.

Tortum Çayı toprak kaymasıyla oluşan seddin doğusunda dolaşır ve burada yaklaşık 50 m yüksekliğinde bir çağlayan oluşturur.

Hidroelektrik enerji üretimi için değerlendirilen bu göl, turistik yönden de büyük önem taşımaktadır.

Göl; "Tortum Gölü" diye anılmasına rağmen, 1997’ de ilçe merkezi yapılan Uzundere İlçesi sınırları içinde kalır. 

Gölün suları, 1963 yılında faaliyete geçen ve 1 km kadar kuzeyindeki alçak bir boğazda kurulmuş olan Tortum santralını çalıştırmaktadır. Fazla sular ise, serbest akışa bırakılarak, Tortum çağlayanını oluşturmaktadır.

Alanı yaklaşık 8 km² kadardır.