4 Mart 2009 Çarşamba

BARDIZ KALESİ (ŞENKAYA)
Şenkaya’nın  Bardız Köyü sınırları içerisindedir, dere kenarında yer alır. Yapım tarihi ve yaptıranın kimliği hakkında hiçbir resmi bilgi ve kitabe yoktur. Kale hakkında Evliya Çelebi ve İbrahim Hakkı Konyalı’nın notlarından yola çıkarak, XII. Yüzyılın ortalarında Saltuklu Meliki İzzeddin zamanında yapıldığı ve inşaatına veziri Firuz Akay'ın nezaret ettiği sanılmaktadır.  Kale yüksek bir kayalık üzerine, yığma taş ile yapılmış, burçlar arasında ise kesme taş kullanılmıştır.

Evliya Çelebi 1647 yılında Erzurum'dan Revan'a giderken Bardız Kalesine uğramış ve Seyahatnamesinde görkemini tarif ederek; " Kalenin cihet-i ulyası cenbinde cel'i hat ile tarihi bu vecih ile mesturdur. Kal'esi bir dere kenarında, dört köşe tarz binadır. Kale Dizdarı, kızı için 150 kadar da hayrat da bulunmuştur. Kale içinde cami, mescid, müfit, muhtasar hamam, çarsı ve pazar vardır" diye yazmıştır.