2 Mart 2009 Pazartesi

HACIBEKİR KERVANSARAYI (AŞKALE)

Erzurum, Aşkale ilçesinin 24 kilometre mesafede, Hacıbekir köyü yakınında, Tercan yolu üzerinde bulunmaktadır. 

Hanın kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Bununla beraber mimari yapısından 12-14. asırlarda yapıldığı tahmin edilen bu kervansarayın Bizanslılar tarafından yapıldığı ve sonradan da Selçuklularca tamir gördüğü anlaşılmaktadır. Yapının eşsiz sanat eseri kapısı ile kitabesinin 1. Dünya savaşında Ruslar tarafından götürüldüğü söylenmektedir.


Anadolu’daki avlusuz hanlar gurubundan olan bu han kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Hanın gösterişli bir giriş kapısı olup, dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslıdır. Günümüze oldukça yıkık durumda geldiğinden planı kesin olarak belirlenememiştir.