4 Mart 2009 Çarşamba

ÜNGÜZEK KALESİ (UZUNDERE)

Uzundere İlçe merkezine  3 km. mesafede bulunmaktadır. Dikyar Kapı mevkiinde ve yol üzerindeki Tortum çayının yatağı üzerinden, burgu gibi yükselen garip görünüşlü sarp ve yüksek bir kayalık üzerindedir. Çok iyi korunmuş durumda, tipik mimariye sahip küçük bir kaledir.

Yapının tarihi konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Bir rivayete göre Cenevizlilerden, diğer bir rivayete göre ise Bizanslılardan  kaldığı ileri sürülmektedir. Üçüncü bir rivayete göre de, ortaçağda, kalenin bulunduğu havalide, derebeylik şeklinde hüküm süren Türk Beyleri tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.

İç kale surlarının bir kısmı halen ayaktadır. Kale; tapınağı, çok yüksek burçları, gözetleme kulesi, fırını, hamamı ile Tortum çayına inen gizli suyolları ve uzun dolambaçlı sokakları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir.