2 Mart 2009 Pazartesi

HINIS KALESİ

Erzurum'un kuzeyinde, Hınıs Deresinin batısında bulunmaktadır. Hınıs ilçesinin Bahçe Mahallesi’nde kayalık bir tepe üzerinde bulunan kale günümüze harap bir durumda gelebilmiştir. yıkık bir haldedir, Kitabesi yoktur. Maalesef yöre halkı kaleyi taş ocağı olarak kullanarak bütün taşlarını sökmüştür.  

Evliya Çelebi’ ye göre yapımı Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın amcasına dayanır ve Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde kalenin  onarılarak tahkim edildiğini ve içerisinde camiler ve  hamamlar bulunduğunu "Seyahatname'sinde" yazmaktadır. 

(Günümüzde hiçbir şey  ayakta kalmamıştır.)