3 Mart 2009 Salı

PULUR HÖYÜĞÜ (ILICA)


Erzurum’un 20 km kuzeybatısında Ilıca İlçesine bağlı Ömertepe (eski adı: Pulur) Köyü’nde bulunmaktadır. Yapılaşma nedeniyle yoğun şekilde tahrip olmuş bir yerleşme daha. Yaklaşık 7000 yıllık geçmişe sahip bu Kalkolitik Çağ höyüğünün büyük kısmı Pulur Köyü’nün evleri altında kalmış. Yerleşmenin kuzey eteği dışındaki tüm etek ve yamaçlarını kaplayan bu evlerin yapımı için höyük toprağı kullanılmış ve toprak alma sonucunda tepenin üzerinde belirgin bir yarık oluşmuş.

Hamit Zübeyr Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary yönetiminde başlatılan (1960) kazılarda Bakırtaş dönemine değin inen bir yerleşme tesbit edildi. MÖ 4000’lere tarihlendirilen ilk yerleşme katında duvar temelleri, ocaklar, cilalı taş baltalar bulundu. Bunun üstünde yapı katında taş temeller, ocaklar, pişmiş topraktan insan ve kuş heykelciği ele geçti. Bir üst katmandaysa çamur harçlı duvarlar, çok sayıda çanak çömlek, pişmiş topraktan bir insan heykelciği ortaya çıkarıldı. Sonra Bakırtaş dönemine tarihlendirilen (yaklaşık MÖ 2600) en üstteki yapı katındaysa siyah boya astarlı, üstü kabartmalı ya da oluklu, kafes, zikzak, çizgi bezekli Karaz türü seramikler, öğütme taşları, ocaklar ve sunaklar bulundu. Pulur’un tüm yapı katlarında az sayıda metal eşya, bol miktarda obsidyen gereçler, koyun ve keçi kemiklerinden iğneler ele geçti.