2 Mart 2009 Pazartesi

KOP ŞEHİTLER ABİDESİ

Birinci Dünya Savaşında, Kop Savunması askerî, siyasî ve sosyal açıdan büyük bir hadisedir. Bu savaşta yer alan Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi'nde  burada  Osmanlı-Rus Savaşının seyrini değiştirecek kadar önemli bir savunması  olmuştur. 

Osmanlı Devleti de bir oldu bitti ile Kasım 1914'te bu savaşa girmek mecburiyetinde bırakılmıştı. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle, birçok yeni cepheler de açılmış oldu.  Bu da savaşın seyrini değiştirmiş ve İtilâf Devletleri'nin birçok plân ve hayâllerinin akamete uğramasına sebep olmuştur. Rusyanın hayal kırıklığı sebeplerinden biri de "Kop Savunması" olmuştur. Gerçekten Kafkas cephesi'nde bir mevzi savunması gibi görünen "Kop Savunması" incelendiği zaman, bunun sıradan bir savunma olmayıp, Kafkas cephesinin ve dolayısıyla Osmanlı-Rus harbinin seyrini değiştirecek kadar önemli bir savunmadır. 

Kop Savunmasında askeri kaynaklar  toplam 40.000 rusun telef olduğunu, bunun yanında  3.Türk ordusunun ise 9700 Şehit’i olduğunu ayrıca  15.000 Mehmet’in  yaralandığını ifade etmektedir. 9700 mûbarek şehit anısına 1963 yılında bu abide yaptırılmıştır.