4 Şubat 2011 Cuma

ZEYNAL YAMAN (1959----)


Zeynal Yaman 1959 yılında İspir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1982 yılında Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Ordu, İstanbul ve Çankırı illerinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Hâlen   Bursa'da Edebiyat öğret-menliği yapmaktadır. Öğretmenliğinin yanı sıra şiir, ve nesir dalında da edebi eserler veren Zeynal Yaman’ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış ve henüz yayınlanmamış olmak üzere toplam 150 şiiri ile roman türünde de devam eden bir çalışması vardır.

Eserleri: Hasret, Gazneli Mahmut, Bir Hilâl Uğruna, Aşklar Vatana Kaydı adlarında yazılmış tiyatro eserleri vardır. 

Bir Hilâl Uğruna adlı eseri Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından ödüllendirilmiş ve yayım-lanmıştır. Hasret ve Aşklar Vatana Kaydı adlı tiyatro eserleri, yazarın kendisi tarafından sahneye konmuştur.

BİR RÜZGAR ESTİ

Bir rüzgâr esti bizi savuran, bir rüzgâr esti 
Sanki bu bir rüzgâr değil, ilâhi bir nefesti 
Belki de tâ ötelerden akıp gelen bir sesti 
Dedi: Benim arzım geniş, her tarafa yayılın 
Kök atın, dal verin, siz de birer çınar sayılın 

Yol uzun, zaman pek dardır; sakın ha gevşemeyin 
Dökün alın terinizi, haram lokma yemeyin 
Hiçbir şeye karşı “adam aldırma, geç “demeyin 
Her hayırlı işin ucundan tutan hep siz olun 
Ayrılmayın, sen, ben demeyin; her zaman biz olun 

Gaziler diyarının toprağındandır mayanız 
Bundandır ki temiz olan gönlünüzde ayanız 
Uçaklarla, füzelerle yarışmalı yayanız 
Aşılacak daha nice dağlar, tepeler vardır 
Zira vakit çok geç oldu, zamanınız pek dardır 

Rızık benden, hem say u gayret, sabır sizden olsun 
Keseniz inci, mercan; altın, gümüş ile dolsun 
Kiminiz darlıkta kalsın, kiminiz varlık bulsun 
Sakın şımarmayın yoksullarınızı gözetin 
Yedirin, içirin, her bayram giydirin bezetin 

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alın ilhamı” 
Böyle tanıyıp böyle yaşayın din-i İslâm’ı 
Sakın ha kesmeyin, yayın aranızda selâmı 
Kardeşliğiniz işte böyle her an daim olsun 
Ahirinde makamınız Cennet-i Naim olsun 

Sünnete sıkı sarılın, yitip gitmeyesiniz 
Başkasının toprağında ayrık bitmeyesiniz 
Aldanıp da kendinize yazık etmeyesiniz 
Kökünüz sağlam olsun ki dal-budak salasınız 
Her iki âlemden de payınızı alasınız 

Hem zekâtınızı, fitrenizi de unutmayın 
Allah’ın verdiğine yok deyip de kurutmayın 
Az bir menfaat için imanınızı satmayın 
Allah’tan gayrı kim değer ki bu kadar minnete 
Makam odur ki sahibini götürür cennete 
 

Ufkunuzu geniş tutun, gerin Çin’den Maçin’e 
Takılıp kalmayın bu yolda nedene, niçine 
Nerde hayırlı hizmet görseniz girin içine 
Hakkın davasını ilk taşıyan yiğit siz olun 
Hem vakit dardır biraz acele edin tiz olun 

Evinizde barkınızda arayın hep huzuru 
Dışarı da aramayın vardır bin bir mahzuru 
Edeptir, hayâdır zirveye taşıyan Munzur’u 
Temiz eşler, temiz evlatlar gayrı yetsin size 
Selâm olsun dadaşlar diyarından hepinize 

Sılayı rahim yapın, sakın bunu ihmal etmeyin 
Ananızı, babanızı kırıp da incitmeyin 
Hep gür aksın pınarınız, kuruyup bitirmeyin 
Salih evlat yetiştirin vatan için elzemdir 
Onların ki gözyaşları ya inci, ya Zemzem’dir 

Bir garip ozanım, kendi nefsimedir sözlerim 
Ben de sizin gibi her an sıla yolu gözlerim 
Hasret çeker gurbet elde eşi dostu özlerim 
Ben de bir dadaş pınarıyım, beni kurutmayın 
Arayın her bayram geleyim, sakın unutmayın 

Zeynal Yaman